OFFENTLIGT GESTALTNINGSUPPDRAG 2018
Välkomnande motiv vid entrén, målning. Foto: Mattias Ek , Stockholm konst 

Åkeshovs Sim-och Idrottshall, Stockholm stad 2018

 "OMKLÄDD"
På idrottshallen klär vi om. De avmålade vardagskläderna är lätta att identifiera sig med och de representerar människorna som burit dem. Kläderna kan vara de ombytta eller de kvarglömda. Intimt och i stora drag - ibland är kläderna i motiven igenkännbara, ibland reducerade till färg och form. I de realistiska avbildningarna uppstår abstrakta vågrörelser, man kan tänka på vatten.


Från entrén i Åkeshovs Sim-och Idrottshall. Foto: Mattias Ek, Stockholm konst 

Många barn rör sig i lokalen. De kan spegla sig i de polerade mässingknapparna och upptäcka igenkännbara detaljer i kläderna. Det första motivet ovanför barnvagnsparkeringen spegelvänds på de tre pelarna och knyter samman den 40 meter långa korridoren. I barnens ögonhöjd smälter motivet på pelarna ihop.


De vinklade målningarna på pelarna ger en illusion av att spegla det första motivet inåt i korridoren. Foto: Mattias Ek Stockholm konst


Vinylmålning på stående askfaner. Foto: Mattias Ek, Stockholm konst

För att inkludera synskadade ingår en bronsrelief, vars motiv känns igen i konstverket som helhet. Den kan väcka ett samtal mellan seende och icke seende. Under arbetet med reliefen var det viktigt hur den kändes, med böljande vågrörelser och olika bearbetade ytor som möter varandra. 


Bronrelief som taktilt tillägg. Foto: Mattias Ek Stockholm konst

Motiv med stickad, grå tröja. Foto: Mattias Ek, Stockholm konst

Målningarnas kulörer är anpassade till den befintliga färgskalans gråa, vita och gröna. Skivorna med stående askfaner passar bra till akustikpanelen på motstående vägg. Knappen sätter punkt. Foto: Mattias Ek, Stockholm konst 

I gestaltningen ingår även färgsättningen av pelarna. Från några platser syns det att pelarna också är en del av byggnadens utvändiga, modernistiska konstruktion. För att pelarna i inomhusmiljöns svagare belysning visuellt ska upplevas som en helhet med de utvändiga, är kulören inomhus ljusare grå. Den ljusare nyansen ger även ett trivsammare intryck.

Projektledare Stockholm konst: Marie Holmgren

 


” Omklädd” /” Change”. Before training we change clothes. The clothes can be the ones we took off or the ones we left behind, and they represent the human bodies that wore them. Public Commission in Åkeshovs Swimming and Sports hall, on behalf of Stockholm city and Stockholm art 2018. The artwork consists of paintings and metal objects in a 40-meter-long hallway.


Pressklipp

Kläder blir till konst Katarina Östholm, Allehanda.se, 2018-05-16

Länk

Stockholm konst


HEM

Copyright © Anna Renström