SKISSUPPDRAG
"Fyra färger", skissuppdrag 2023 till förskola i Göteborg, modell skala 1:20.

 

Konstverk i offentliga miljöer kan berika människors vardag, väcka tankar och fylla en plats med mening.

När jag arbetar med ett förslag till en konstnärlig gestaltning förhåller jag mig till platsens historia, människorna som vistas där, verksamheten, byggnadens arkitektur och omgivningar. Förslaget åskådliggörs med illustrationer, modell, idébeskrivning, teknisk beskrivning och budget. Ett materialprov ger känslan av hur gestaltningen kommer att se ut. Hänsyn tas till yttre krav.

Ett skissuppdrag är ofta en offentlig utysning för ett större offentligt konstverk. Några av de sökande konstnärerna får uppdraget att göra varsit skissförslag, varav ett väljs ut för genomförande.Skissuppdrag

2023 "Trasmattan" två långsmala målningar till äldreboendet Solhaga, Sundsvalls kommun. Åtta konstnärer, fyra förslag utvalda till fyra olika våningsplan.

2023 "Fyra färger" Förskola på Biskopsgatan, Göteborgs stad, tre konstnärer. Det lilla barnets allra första teckningar, den medfödda viljan att skapa. Alla får vara med. Blått, gult, rött och grönt visar vägen till barnens fyra entréer.

2021 "Giđđa – Kevät – Vår – Spring" Kiruna kulturhus, Kiruna kommun, tre konstnärer. Förslag till en stora målning där grundidén var den samiska indelningen av året med renkalven som föds på våren.

2020 "Skog och äng", Särskilt boende i Säter, tre konstnärer.

2019 "Kojan", Skola i Borås, två konstnärer.

2017 "Omklädd" Stockholm konst. Av tre bedömda konstnärer utsågs jag att göra en skiss och fick sedan genomföra gestaltningen på Åkeshovs Sim- och Idrottshall.


 


"Omklädd", modell till gestaltningsuppdrag, skala 1:100 .

 "Trasmattan", skissuppdrag 2023 till äldreboende skala 1:50.

Sketch Assignment
Public works of art can enrich people's everyday lives, provoke thought and fill a place with meaning. When I work on a proposal for a public artwork, I relate to the history of the place, the people who stay there, the architecture of the building and the surroundings. The proposal contains illustrations, model, idea description, technical description and budget. A material sample gives the feeling of how the artwork will look.

A sketch assignment is when a few artists are appointed to each make a proposal for a larger public artwork, from which one proposal is selected to be implemented.

:


 

 

HEM

Copyright © Anna Renström