SKISSUPPDRAG
"Omklädd", modell till gestaltningsuppdrag, skala 1:100 .

 

Konstverk i offentliga miljöer kan berika människors vardag, väcka tankar och fylla en plats med mening.

Under senare år har jag, bland många sökande, valts ut att att göra skissuppdrag för konstnärliga gestaltningar. Jag förhåller mig till platsens historia, till verksamheten, till byggnadens arkitektur och färgsättning.

Ett skissuppdrag innebär att ett förslag till konstnärlig gestaltning ska åskådliggöras med illustrationer och ofta en modell och att en idébeskrivning, en teknisk beskrivning och en budget ska tas fram. Materialprov ska visa att förslaget tar hänsyn till yttre krav.


 


 

Skissuppdrag

2021 Kiruna kulturhus, Kiruna kommun, tre tävlande.

2020 "Skog och äng", Särskilt boende i Säter, tre tävlande.

2019 "Kojan", Skola i Borås 2019, två tävlande.

2017 "Omklädd" Stockholm konst. Av tre bedömda konstnärer utsågs en/jag att göra en skiss. Gestaltningsuppdraget till Åkeshovs Sim- och Idrottshall genomförde jag 2018.     

 


 

 

:

:


 

 

HEM

Copyright © Anna Renström 2021 · All Rights Reserved