"TIDENS GÅNG"
gestaltningsuppdrag  i Björna 2022
"Tidens gång", en portal till den nya Björnaparken. Foto: Anna Renström

"Tidens gång" ett konstverk i Björna
ett gestaltningsuppdrag av Örnsköldsviks kommun. 

”Tidens gång” visar åren som går. Två timglasliknande grundformer beskriver solens upp- och nedgång i Björna, med vintrarnas korta dagar och somrarnas långa. Kulörer symboliserar årstidernas färger. Verket knyter an till platsens historia och samtid. På det ena glaset finns snön – det vita och ljusblå – kvar och påminner om den tid då tjälen gick djupt och snön bar. På andra glaset försvinner snön.

Förändring och förlust, men ändå vackert och hoppfullt. Vågrörelse, visshet om en fortsättning – ”Tidens gång” Fästen och ljuseffekter. Foto Hans Oscarsson


Björnaparken - en generationsmötesplats

ETT KONSTVERK FÖR OLIKA ÅLDRAR
Små barn: Mjukt formade stenar att klättra upp på. Upptäcka genomskinliga färger, räkna ränder.
Ungdomar: Nytt och spännande material. Abstrakt uttryck. Klimatet, en angelägen framtidsfråga för många ungdomar.
De äldre: Tematik med tid och minnen.   
Fria associationer! Ex. Två svarvade pelare eller vävd bonad. Gideälvens strömmande vatten.Glasen i motljus. Foto: Hans Oscarsson

 


"Tidens gång" i Björnaparken. Foto: Anna Renström

Bïerne - ett historiskt tidsperspektiv
Upptakten var timmerhästar, Björnakojan, skogsarbete och natur, men Björna kommer från sydsamiskans Bïerne och det bidrog till att konstverket gestaltar ett längre historiskt tidsperspektiv.

Tillhörande kort
Som en gåva till björnaborna trycktes en folder med text på svenska, sydsamiska och engelska, lätt tillgänglig i Coops kassa. Text PDF

Bakgrund
Björnaparken är anlagd på den plats där Coop eldhärjades sommaren 2019. I slutet av samma år stod en ny butik färdig på tomten intill.


Konstnär:
Anna Renström
Uppdragsgivare:
Örnsköldsviks kommun
Projektledare för konsten:
Nina Tenskog Örnsköldsviks kommun
Landskapsarkitekt för parken: Anneli Bartholdsson Örnsköldsviks kommun
Markarbete och fundamentstenar: Örnsköldsviks kommun
Tillverkning av rostfria ramar och montering: Glas och Metall, Örnsköldsvik
Tillverkning av laminerat glas: Forserum Safety Glass
Tryck av kort: Ågrenshuset, Bjästa

 

Förberedande arbete
Modell inför arbetet med "Tidens gång". Foto: Anna Renström

 

:

:

:


 

A public assignment in Björna, Örnsköldsvik municipality 2022. Historically, Björna was populated by forest Sami and later by loggers with their horses. Winter was an important season. The reindeer had (and still have) their winter pastures in the forest and timber was hauled out when the ground was frozen.

”The passage of time” is made of laminated glass, stainless steel and natural stone. Two hourglass-like, white basic shapes on the glass plates describe sunrise and sunset at Björna, with short winter days and long days of summer. Years pass. In its simplicity, the artwork connects to the past and present of the place. On one glass, the snow – the white and light blue colors – remains. On the other, the snow disappears. Shifting daylight and different backgrounds will mean that the artwork is continuously changing. 

 

 
Upp
Text 

"Tidens gång" Anna Renström 2022

HEM

Copyright © Anna Renström 2021 · All Rights Reserved